Żona jest prezentem, którym obdarzono męża, by zrekompensować mu utratę raju.


Żona-jest-prezentem-którym-obdarzono-męża-by-zrekompensować-mu-utratę-raju
johann wolfgang goetheonajestprezentemktórymobdarzonomężabyzrekompensowaćmuutratęrajuŻona jestjest prezentemktórym obdarzonoobdarzono mężaby zrekompensowaćzrekompensować mumu utratęutratę rajuŻona jest prezentemktórym obdarzono mężaby zrekompensować muzrekompensować mu utratęmu utratę rajuby zrekompensować mu utratęzrekompensować mu utratę rajuby zrekompensować mu utratę raju

Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Żona, która nie umie wpływać na męża jest gąską. Żona, która nie chce na niego wpływać jest świętą.Idealną żoną jest każda kobieta, która ma idealnego męża.Żona jest tym dla męża, czym mąż ją uczynił.Cnotliwa żona męża korona.Skarb męża - żona która go rozumie.