Żyć bez pracy - raczej popełnić samobójstwo. A więc praca ważniejsza jest od życia.


Żyć-bez-pracy-raczej-popełć-samobójstwo-a-więc-praca-ważniejsza-jest-od-życia
katherine mansfieldbezpracyraczejpopełnićsamobójstwowięcpracaważniejszajestodżyciaŻyć bezbez pracypracyraczejraczej popełnićpopełnić samobójstwowięc pracapraca ważniejszaważniejsza jestjest odod życiaŻyć bez pracybez pracyraczej popełnićraczej popełnić samobójstwoa więc pracawięc praca ważniejszapraca ważniejsza jestważniejsza jest odjest od życiaŻyć bez pracyraczej popełnić samobójstwoa więc praca ważniejszawięc praca ważniejsza jestpraca ważniejsza jest odważniejsza jest od życiaa więc praca ważniejsza jestwięc praca ważniejsza jest odpraca ważniejsza jest od życia

Samobójstwo jest tą ostatnią rezerwą, tą ostatnią linią obronną, stanowiąca dla nas rękojmię, że poniżej pewnego poziomu poniżenia, upokorzenia, rozbicia wewnętrznego itp. nic i nikt nas zepchnąć nie może. Świadomość, że zawsze można popełnić samobójstwo, to nasze kryte tyły w walce życiowej. Zupełnie inaczej można się wtedy ustosunkować do każdej sprawy; życie nie tylko jest spokojniejsze, ale i o wiele piękniejsze.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłościBez pracy nie ma życia - to jest dobrze, pięknie i to jest nasz przydział życiowy.Człowiek jeśli zamierza żyć bez życia i kochać bez miłości, jest szaleńcem.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.