Żyć, by cier­pieć - to niegod­ne człowieka. Nie możemy tkwić w bólu. Mu­simy za­nurzyć się w nim, żyć w nim w pełni, aby po­tem wy­kuć z niego scho­dy, które przy­wiodą nas do świąty­ni radości.


Żyć-by cier­pieć- to niegod­ne-człowieka-nie możemy-tkwić-w bólu-mu­simy za­nurzyć ę-w nim-żyć-w nim-w peł-aby po­tem
zenta maurina raudiveby cier­pieć to niegod­neczłowiekanie możemytkwićw bólumu­simy za­nurzyć sięw nimżyćw nimw pełniaby po­temwy­kućz niegoscho­dyktóreprzy­wiodąnasdo świąty­niradości to niegod­ne człowiekanie możemy tkwićtkwić w bólumu­simy za­nurzyć się w nimżyć w nimw nim w pełniaby po­tem wy­kućwy­kuć z niegoz niego scho­dyktóre przy­wiodąprzy­wiodą nasnas do świąty­nido świąty­ni radościnie możemy tkwić w bólużyć w nim w pełniaby po­tem wy­kuć z niegowy­kuć z niego scho­dyktóre przy­wiodą nasprzy­wiodą nas do świąty­ninas do świąty­ni radości

Każde z nas mu­si pójść inną drogą i żyć osob­no, nie możemy żyć ze sobą za kil­ka lat mi po­wiesz, że u Ciebie wszys­tko spoko będzie tak, ja wierzę w to głęboko  -koochamsiebie
każde-z nas-mu­-pójść-inną-drogą-i-żyć-osob­no-nie możemy-żyć-ze sobą-za-kil­ka-lat-mi po­wiesz-że u ciebie-wszys­tko-spoko
`Bab­cia miała rację, jeżeli tyl­ko po­każesz mężczyźnie, że ci na nim za­leży, już jes­teś na stra­conej po­zyc­ji.. I nie każda po­zyc­ja to pro­pozyc­ja !  -bluecaffe
`bab­cia-miała-rację-żeli-tyl­ko-po­każesz-mężczyźnie-że  na nim-za­ży-już-jes­teś-na stra­conej-po­zyc­ji-i-nie każda
Cier­pieć potrafię Kochać nie umiem,więc jak żyć Bez te­go daru  -matijah
cier­pieć-potrafię-kochać-nie umiemwięc-jak żyć-bez-te­go-daru