Żyć duchem - to otworzyć się na tajemnicę Bożą, dać się prowadzić Bogu - widzieć głębiej. Samo ludzkie rozumienie jest bezsilne.


Żyć-duchem-to-otworzyć-ę-na-tajemnicę-bożą-dać-ę-prowadzić-bogu-widzieć-głębiej-samo-ludzkie-rozumienie-jest-bezsilne
jan twardowskiduchemtootworzyćsięnatajemnicębożądaćprowadzićboguwidziećgłębiejsamoludzkierozumieniejestbezsilneŻyć duchemduchemotworzyć sięsię nana tajemnicętajemnicę bożądać sięsię prowadzićprowadzić boguboguwidziećwidzieć głębiejsamo ludzkieludzkie rozumienierozumienie jestjest bezsilneŻyć duchemotworzyć się nasię na tajemnicęna tajemnicę bożądać się prowadzićsię prowadzić boguprowadzić boguwidzieć głębiejsamo ludzkie rozumienieludzkie rozumienie jestrozumienie jest bezsilneotworzyć się na tajemnicęsię na tajemnicę bożądać się prowadzić bogusię prowadzić bogusamo ludzkie rozumienie jestludzkie rozumienie jest bezsilneotworzyć się na tajemnicę bożądać się prowadzić bogusamo ludzkie rozumienie jest bezsilne

Małżonkowie mogą się rozstać ciałem, nigdy nie widzieć się, ale duchem wrogim lub pogodnym zawsze będą biec ku sobie wzajemnie. -Maria Meiedźwiecka
małżonkowie-mogą-ę-rozstać-ciałem-nigdy-nie-widzieć-ę-ale-duchem-wrogim-lub-pogodnym-zawsze-będą-biec-ku-sobie-wzajemnie
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Każdy z nas jest odkrywcą. Jak można żyć, patrząc na zamknięte drzwi i nie próbować ich otworzyć?. -Robert D. Ballard
każdy-z-nas-jest-odkrywcą-jak-można-żyć-patrząc-na-zamknięte-drzwi-i-nie-próbować-ich-otworzyć
By zachować posiadaną tajemnicę, nie wystarczy samo milczenie. -Paul Claudel
by-zachować-posiadaną-tajemnicę-nie-wystarczy-samo-milczenie