Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć.


Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
rydertakby miećdlako­gożyćby w chwi­lios­ta­tecznejmiećo kimmyślećŻyć taktak by miećby mieć dladla ko­goko­go żyćŻyć taktak by w chwi­liby w chwi­li os­ta­tecznejos­ta­tecznej miećmieć o kimo kim myślećŻyć tak by miećtak by mieć dlaby mieć dla ko­godla ko­go żyćŻyć tak by w chwi­litak by w chwi­li os­ta­tecznejby w chwi­li os­ta­tecznej miećos­ta­tecznej mieć o kimmieć o kim myślećŻyć tak by mieć dlatak by mieć dla ko­goby mieć dla ko­go żyćŻyć tak by w chwi­li os­ta­tecznejtak by w chwi­li os­ta­tecznej miećby w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kimos­ta­tecznej mieć o kim myślećŻyć tak by mieć dla ko­gotak by mieć dla ko­go żyćŻyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej miećtak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kimby w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć

Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie.Po co żyć, jeśli i tak umrzemy, po co mieć, jeśli nicze­go nie za­bie­rze­my na drugą stronę, po co wie­dzieć, jeśli i tak zapomnimy... Po to aby mieć miłe wspom­nienia i swoją dumę Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.Umieć żyć to: żyć lekko bez lekkomyślności; być wesołym bez swawoli; mieć odwagę bez brawury, zaufanie i radosną rezygnację.Żyć chwilą, czy chwi­lami żyć? Są dwie dro­gi, aby przeżyć życie. Jed­na to żyć tak, jak­by nic nie było cu­dem. Dru­ga to żyć tak, jak­by cu­dem było wszystko.