Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.


Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
mikołaj ostrowskitylkodlarodzinytozwierzęcyegoizmżyćjednegoczłowiekapodłośćsiebiehańbaŻyć tylkotylko dladla rodzinyrodzinyzwierzęcy egoizmżyć dladla jednegojednego człowiekaczłowiekapodłośćżyć tylkotylko dladla siebiesiebiehańbaŻyć tylko dlatylko dla rodzinydla rodzinyżyć dla jednegodla jednego człowiekajednego człowiekażyć tylko dlatylko dla siebiedla siebieŻyć tylko dla rodzinytylko dla rodzinyżyć dla jednego człowiekadla jednego człowiekażyć tylko dla siebietylko dla siebieŻyć tylko dla rodzinyżyć dla jednego człowiekażyć tylko dla siebie

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie.Egoista ginie najszybciej. On żyje tylko w sobie i dla siebie. Wykoślawić jego Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć.Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie.Jeśli chcesz żyć długo musisz żyć dla innych.Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć.