Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba.


Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
mikołaj ostrowskitylkodlarodzinytozwierzęcyegoizmżyćjednegoczłowiekapodłośćsiebiehańbaŻyć tylkotylko dladla rodzinyrodzinyzwierzęcy egoizmżyć dladla jednegojednego człowiekaczłowiekapodłośćżyć tylkotylko dladla siebiesiebiehańbaŻyć tylko dlatylko dla rodzinydla rodzinyżyć dla jednegodla jednego człowiekajednego człowiekażyć tylko dlatylko dla siebiedla siebieŻyć tylko dla rodzinytylko dla rodzinyżyć dla jednego człowiekadla jednego człowiekażyć tylko dla siebietylko dla siebieŻyć tylko dla rodzinyżyć dla jednego człowiekażyć tylko dla siebie

Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie. -Seneka Młodszy
musisz-żyć-dla-innych-śli-chcesz-żyć-z-pożytkiem-dla-siebie
Egoista ginie najszybciej. On żyje tylko w sobie i dla siebie. Wykoślawić jego
egoista-ginie-najszybciej-on-żyje-tylko-w-sobie-i-dla-siebie-wykoślawić-jego-ja-a-nie-po-co-żyć
Dla człowieka niedojrzałego znamienne jest, że pragnie on wzniośle umrzeć za jakąś sprawę; dla dojrzałego natomiast - że pragnie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedojrzałego-znamienne-jest-że-pragnie-on-wznioś-umrzeć-za-jakąś-sprawę-dla-dojrzałego-natomiast-że-pragnie-dla-niej-żyć
Trzeba, żebyś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. -Seneka
trzeba-żebyś-żył-dla-innych-żeli-chcesz-żyć-dla-siebie
Jeśli chcesz żyć długo musisz żyć dla innych. -Anonim
jeśli-chcesz-żyć-długo-musisz-żyć-dla-innych
Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść