Żyłem jak chciałem i umrę jak mi się podoba.


Żyłem-jak chciałem-i umrę-jak mi ę-podoba
henryk sienkiewiczyłemjak chciałemi umręjak mi siępodobaŻyłem jak chciałemjak chciałem i umręi umrę jak mi sięjak mi się podobaŻyłem jak chciałem i umręjak chciałem i umrę jak mi sięi umrę jak mi się podobaŻyłem jak chciałem i umrę jak mi sięjak chciałem i umrę jak mi się podobaŻyłem jak chciałem i umrę jak mi się podoba

Tak żyć, jak żyłem - war­to było - war­to było ten ból przez­wy­ciężać - jak przezwyciężałem.W wieku sześciu lat chciałem zos­tać kucharką. Kiedy miałem siedem ? Na­poleonem. Odtąd mo­ja am­bicja nie przes­ta­wała rosnąć, po­dob­nie jak mo­ja ma­nia wiel­kości. Gdy miałem lat piętnaście, chciałem być Da­lim i zos­tałem nim.Dziewczęta chciałby żądać wszystkiego, co im się podoba, jak najmniej dając.Na obczyźnie tyle rzeczy mi się nie podoba, że czuję się prawie jak w domu.W mężczyźnie podoba mi się to, co sprawia, że równie dobrze się z nim gada, jak i milczy.(...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic.