Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić.


Życia-nie można-so­bie-wy­bierać-ale-można-coś-z niego-zrobić
peter lippertycianie możnaso­biewy­bieraćalemożnacośz niegozrobićŻycia nie możnanie można so­bieso­bie wy­bieraćale możnamożna coścoś z niegoz niego zrobićŻycia nie można so­bienie można so­bie wy­bieraćale można cośmożna coś z niegocoś z niego zrobićŻycia nie można so­bie wy­bieraćale można coś z niegomożna coś z niego zrobićale można coś z niego zrobić

Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.Dla siebie, można coś tam zro­bić, ale dla dru­giego człowieka to już można coś niesa­mowi­cie piękne­go zrobić...Dla Polaków można czasem coś dobrego zrobić, ale z Polakami nigdy.Filozofia nie jest Można wiele uczynić, gdy nie można nic zrobić. Można w ruch wprawić wszechmoc, gdy się jest całkowicie bezradnym. Można jeszcze dosięgnąć duszy dzięki wiecznej miłości, nawet gdy została komuś odebrana całkowicie.Z wszystkiego można coś zrobić, na przykład kobiety robią z swoich lat sekret.