Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15 


Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815 
lola_♡yciapoczątekniezauważyszbólucichyśpiewptaków200815 Życia początekpoczątek nienie zauważyszzauważysz bólubólu cichycichy śpiewśpiew ptakówŻycia początek niepoczątek nie zauważysznie zauważysz bóluzauważysz bólu cichybólu cichy śpiewcichy śpiew ptakówŻycia początek nie zauważyszpoczątek nie zauważysz bólunie zauważysz bólu cichyzauważysz bólu cichy śpiewbólu cichy śpiew ptakówŻycia początek nie zauważysz bólupoczątek nie zauważysz bólu cichynie zauważysz bólu cichy śpiewzauważysz bólu cichy śpiew ptaków

Słuchając ptaków śpiew, poz­nasz co to cisza ... -Cykam
słuchając-ptaków-śpiew-poz­nasz-co to cisza
Śpiew duszy cichy Słońca pro­myk nieśmiały Ob­ra­ca liśćmi  -Nisaetus
Śpiew-duszy-cichy-słońca-pro­myk-nieśmiały-ob­ra­ca-liśćmi 
Dróżką leśną jeż Stru­myk, szum drzew, ptaków śpiew Fascynujące K.A.Sz. 19.04.2016r. -Cris
dróżką-śną-ż-stru­myk-szum-drzew-ptaków-śpiew-fascynują-kasz-19042016r
Wśród drzew ptaków śpiew Styczeń a pachnie wiosną Świat zwierząt cieszy Krys­ty­na Sz. 12.01.2015r. -krysta
wśród-drzew-ptaków-śpiew-styczeń-a pachnie-wiosną-Świat-zwierząt-cieszy-krys­ty­na-sz-12012015r
Ocze­kując na naj­lep­sze chwi­le Twe­go życia, nie zauważysz, że właśnie je przeżywasz. -Nadzieja21
ocze­kując-na naj­lep­sze-chwi­-twe­go-życia-nie zauważysz-że właśnie- przeżywasz
Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja
Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia