Życia początek Nie zauważysz bólu Cichy śpiew ptaków 20.08.15 


Życia-początek-nie-zauważysz-bólu-cichy-śpiew-ptaków-200815 
lola_♡yciapoczątekniezauważyszbólucichyśpiewptaków200815 Życia początekpoczątek nienie zauważyszzauważysz bólubólu cichycichy śpiewśpiew ptakówŻycia początek niepoczątek nie zauważysznie zauważysz bóluzauważysz bólu cichybólu cichy śpiewcichy śpiew ptakówŻycia początek nie zauważyszpoczątek nie zauważysz bólunie zauważysz bólu cichyzauważysz bólu cichy śpiewbólu cichy śpiew ptakówŻycia początek nie zauważysz bólupoczątek nie zauważysz bólu cichynie zauważysz bólu cichy śpiewzauważysz bólu cichy śpiew ptaków

Słuchając ptaków śpiew, poz­nasz co to cisza ...Śpiew duszy cichy Słońca pro­myk nieśmiały Ob­ra­ca liśćmi Dróżką leśną jeż Stru­myk, szum drzew, ptaków śpiew Fascynujące K.A.Sz. 19.04.2016r.Wśród drzew ptaków śpiew Styczeń a pachnie wiosną Świat zwierząt cieszy Krys­ty­na Sz. 12.01.2015r.Ocze­kując na naj­lep­sze chwi­le Twe­go życia, nie zauważysz, że właśnie je przeżywasz.Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia.