Życia smakuję Ra­dość na dob­re wieści Ma­mo dziękuję Krys­ty­na Sz.25.12.2015r.


Życia-smakuję-ra­dość-na dob­re-wieś-ma­mo-dziękuję-krys­ty­na-sz25122015r
krystayciasmakujęra­dośćna dob­rewieścima­modziękujękrys­ty­nasz25122015rŻycia smakujęsmakuję ra­dośćra­dość na dob­rena dob­re wieściwieści ma­moma­mo dziękujędziękuję krys­ty­naŻycia smakuję ra­dośćsmakuję ra­dość na dob­rera­dość na dob­re wieścina dob­re wieści ma­mowieści ma­mo dziękujęma­mo dziękuję krys­ty­naŻycia smakuję ra­dość na dob­resmakuję ra­dość na dob­re wieścira­dość na dob­re wieści ma­mona dob­re wieści ma­mo dziękujęwieści ma­mo dziękuję krys­ty­naŻycia smakuję ra­dość na dob­re wieścismakuję ra­dość na dob­re wieści ma­mora­dość na dob­re wieści ma­mo dziękujęna dob­re wieści ma­mo dziękuję krys­ty­na

Rodzin­ny mityng Aż w ser­cu ra­dość gości Plo­ny miłości Krys­ty­na Sz. 22.09.2015r.Dob­ro­duszny cel Kon­cert charytatywny Gołębie serca Krys­ty­na Sz. 22.02.2015r.Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r.Gdy w ser­cu niesiesz uczu­cie ser­deczności - dob­ro promujesz... Krys­ty­na Sz. 23.02.2015r.Ludzka natura Niepodporządkowanie Dreszczyk emocji Krys­ty­na Sz. 30.01.2015r.Niedowierzanie Przy­pad­ko­we spotkanie Zauroczenie Krys­ty­na Sz. 01.02.2015r.