Życie du­si tych, którzy so­bie z nim nie radzą.


Życie-­-tych-którzy-so­bie-z nim-nie radzą
brunoyciedu­sitychktórzyso­biez nimnie radząŻycie du­sidu­si tychktórzy so­bieso­bie z nimz nim nie radząŻycie du­si tychktórzy so­bie z nimso­bie z nim nie radząktórzy so­bie z nim nie radzą

Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVl -Baltazar Gracian Y Morales
obdziela-ę-tylko-tych-którzy-tego-nie-potrzebują-a-nigdy-tych-którzy-są-w-potrzebie-lvl
Życie-kocha-tych-którzy-kochają-życie- 
Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią. -qches
Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią