Życie a do tego kot, daje niewiarygodny wynik, przysięgam!


Życie-a-do-tego-kot-daje-niewiarygodny-wynik-przysięgam
rainer maria rilkeyciedotegokotdajeniewiarygodnywynikprzysięgamdo tegotego kotdaje niewiarygodnyniewiarygodny wynikŻycie a doa do tegodo tego kotdaje niewiarygodny wynikŻycie a do tegoa do tego kotŻycie a do tego kot

Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to, co ma dla nas.Życie nie daje nam tego, co chcemy, tylko to, co ma dla nas.Dra­mat Kota Ko­kota w sta­nie Da­kota Głaszcząc ko­ta - a kot chicho­tał - Up­lotła ko­tu kok; Więc kot wpadł w amok I drąc z nią ko­ta się zachrobotał.Szczęście pozostaje w stosunku prostym do tego, co daje się w swojej miłości, nie zaś do tego, co się w miłości odbiera.Miłość to albo pozostałość po czymś, co kiedyś było wielkie, albo cząstka tego, co kiedyś rozwinie się w coś wielkiego, ale w obecnej swej postaci nie daje nam zadowolenia, daje znacznie mniej, niż się oczekuje.Agresja w górach to wynik poczucia zagrożenia, podświadoma samoobrona. Poprzez utrzymanie się w takim nastroju człowiek czuje się przygotowany do zmagań z niebezpieczeństwem albo też rozładowuje zbyt silne napięcie. Ale agresja rozproszona na wszystko dookoła nie rozładowuje, dopiero skupiona na kimś lub na czymś daje tę możliwość. Ten ktoś, to w podświadomości umowny sprawca zagrożenia, niepewności. Tępienie i gnębienie go - to odwet.