Życie bez światła, życie bez ciemności, to to sa­mo tyl­ko w in­nym sensie.


Życie-bez-światła-życie-bez-ciemnoś-to-to ­mo-tyl­ko-w in­nym-sensie
bez.odwagiyciebezświatłażycieciemnościtoto sa­motyl­kow in­nymsensieŻycie bezbez światłażycie bezbez ciemnościto sa­mo tyl­kotyl­ko w in­nymw in­nym sensieŻycie bez światłażycie bez ciemnościto sa­mo tyl­ko w in­nymtyl­ko w in­nym sensieto sa­mo tyl­ko w in­nym sensie

Życie bez miłości to cza­rodziej­ska la­tar­nia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe
Życie-bez-miłoś-to cza­rodziej­ska-­tar­nia-bez-światła
Życie bez miłości to czarodziejska latarnia bez światła. -Johann Wolfgang Goethe
Życie-bez-miłoś-to-czarodziejska-latarnia-bez-światła
Życie nie tyl­ko po to jest by brać Życie nie po to by bez­czyn­nie trwać I aby żyć siebie sa­mego trze­ba dać. -Stanisław Sojka
Życie-nie tyl­ko-po to jest by brać-Życie-nie po to by bez­czyn­nie-trwać-i-aby żyć-siebie-­mego-trze­ba-dać
Życie bez cierpienia nie jest życiem. Łatwiej nawet żyć bez szczęścia niż bez cierpienia. -Luise Rinser
Życie-bez-cierpienia-nie-jest-życiem-Łatwiej-nawet-żyć-bez-szczęścia-ż-bez-cierpienia
Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody. -Demokryt
Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody