Życie bez ludzi, których się kocha, jest samotnością.


Życie-bez-ludzi-których-ę-kocha-jest-samotnośą
ali ibn abi talibyciebezludziktórychsiękochajestsamotnościąŻycie bezbez ludziktórych sięsię kochajest samotnościąŻycie bez ludziktórych się kocha

Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych.Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć.Takie małe śmiesznostki odkrywane u ludzi, których się kocha, jeszcze bardziej wiążą.Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha.Kto kocha ludzi, kocha też ich radości. Bez radości nie można żyć.