Życie bez marzeń pozbawione jest sensu.


Życie-bez-marzeń-pozbawione-jest-sensu
anonimyciebezmarzeńpozbawionejestsensuŻycie bezbez marzeńmarzeń pozbawionepozbawione jestjest sensuŻycie bez marzeńbez marzeń pozbawionemarzeń pozbawione jestpozbawione jest sensuŻycie bez marzeń pozbawionebez marzeń pozbawione jestmarzeń pozbawione jest sensuŻycie bez marzeń pozbawione jestbez marzeń pozbawione jest sensu

Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa, ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień, jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie obawiającą się go.Prawda, że nie ma sensu żyć bez sensu, ale i bezsensem jest chcieć wcześniej śmierci, niż sprawdzenia sensu.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Jeśli uważasz że two­je życie jest bez­sensu spójrz na pa­pugi ,które cały czas pow­tarzają rzeczy o których niemają pojęcia. Aut. Leon J Jak ciało pozbawione duszy upada, tak i miasto praw pozbawione rozprzęga się.Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.