Życie bez moralnego wysiłku jest snem.


Życie-bez-moralnego-wysiłku-jest-snem
lew tołstojyciebezmoralnegowysiłkujestsnemŻycie bezbez moralnegomoralnego wysiłkuwysiłku jestjest snemŻycie bez moralnegobez moralnego wysiłkumoralnego wysiłku jestwysiłku jest snemŻycie bez moralnego wysiłkubez moralnego wysiłku jestmoralnego wysiłku jest snemŻycie bez moralnego wysiłku jestbez moralnego wysiłku jest snem

To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie.Czymże jest życie? snem we śnie.Życie jest snem, a śmierć przebudzeniem.życie jest snem o śmierci tak pięknym, że aż boli Dlacze­go życie nie jest snem z które­go można się obudzić?  Skąd możesz mieć pew­ność, że całe two­je życie nie jest snem...?