Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody


Życie-bez-radoś-jest-jak-długa-podróż-bez-gospody
demokryt z abderyyciebezradościjestjakdługapodróżgospodyŻycie bezbez radościradości jestjest jakjak długadługa podróżpodróż bezbez gospodyŻycie bez radościbez radości jestradości jest jakjest jak długajak długa podróżdługa podróż bezpodróż bez gospodyŻycie bez radości jestbez radości jest jakradości jest jak długajest jak długa podróżjak długa podróż bezdługa podróż bez gospodyŻycie bez radości jest jakbez radości jest jak długaradości jest jak długa podróżjest jak długa podróż bezjak długa podróż bez gospody

Życie bez radości jest jak długa podróż bez gospody.Życie bez świąt jest jak długa droga bez zajazdów, w których podróżny mógłby się pokrzepić i wypocząć.Życie bez radości to lampka bez oliwy.Życie bez radości - to lampka bez oliwy.I nie ma nikogo i nic, i jeździ się po świecie z walizką i z pudłem książek i właściwie bez ciekawości. Co to właściwie za życie: bez domu, bez odziedziczonych rzeczy, bez psów. Gdyby się miało przynajmniej wspomnienia. Ale kto je ma? Gdyby dzieciństwo było, ale jest jak pogrzebane.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.