Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią.


Życie-by­wa-ok­rutne-dla-tych-którzy-kierują ę-uczu­ciami-dla tych-co myślą-jest jedną-wielką-parodią
qchesycieby­waok­rutnedlatychktórzykierują sięuczu­ciamidla tychco myśląjest jednąwielkąparodiąŻycie by­waby­wa ok­rutneok­rutne dladla tychktórzy kierują siękierują się uczu­ciamidla tych co myśląco myślą jest jednąjest jedną wielkąwielką parodiąŻycie by­wa ok­rutneby­wa ok­rutne dlaok­rutne dla tychktórzy kierują się uczu­ciamidla tych co myślą jest jednąco myślą jest jedną wielkąjest jedną wielką parodiąŻycie by­wa ok­rutne dlaby­wa ok­rutne dla tychdla tych co myślą jest jedną wielkąco myślą jest jedną wielką parodiąŻycie by­wa ok­rutne dla tychdla tych co myślą jest jedną wielką parodią

Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują. -Horace Walpole
Świat-jest-komedią-dla-tych-którzy-myślą-i-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift
Życie-jest-komedią-dla-tych-którzy-patrzą-a-tragedią-dla-tych-którzy-czują
Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają. -Horace Walpole
Świat-jest ko­medią-dla-tych-co myślą-i tra­gedia-dla-tych-co odczuwają
Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
samotność-jest-przyjemnośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i-męką-dla-tych-co-są-do-niej-zmuszeni
Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni. -Władysław Tatarkiewicz
sa­­ność-jest przy­jem­nośą-dla-tych-którzy-jej-pragną-i męką-dla-tych-co są do niej-zmuszeni