Życie byłoby niemożliwe, gdybyśmy pamiętali. Wszystko polega na tym, aby wiedzieć co należy zapomnieć.


Życie-byłoby-niemożliwe-gdybyśmy-pamiętali-wszystko-polega-na-tym-aby-wiedzieć-co-należy-zapomnieć
anonimyciebyłobyniemożliwegdybyśmypamiętaliwszystkopoleganatymabywiedziećconależyzapomniećŻycie byłobybyłoby niemożliwegdybyśmy pamiętaliwszystko polegapolega nana tymaby wiedziećwiedzieć coco należynależy zapomniećŻycie byłoby niemożliwewszystko polega napolega na tymaby wiedzieć cowiedzieć co należyco należy zapomniećwszystko polega na tymaby wiedzieć co należywiedzieć co należy zapomniećaby wiedzieć co należy zapomnieć

Sztuka mądrości polega na tym, by wiedzieć, co należy przeoczyć.Gdybyśmy tolerowali u innych to, co tolerujemy u siebie, życie byłoby... nie do wytrzymania.Sekret znudzenia czytelnika polega na tym, aby powiedzieć mu wszystko.Życie byłoby nieskończenie szczęśliwsze, gdybyśmy mogli rozpocząć je w wieku lat osiemdziesięciu i stopniowo zbliżać się do osiemnastu.Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność.Życie nasze byłoby piękne, gdybyśmy dostrzegali to, co niweczy nasze dobro. Najbardziej zaś dobro niweczy przesąd, że może nam je dać przemoc.