Życie, choćby i długie, zaw­sze będzie krótkie.


Życie-choćby-i długie-zaw­sze-będzie-krótkie
wisława szymborskayciechoćbyi długiezaw­szebędziekrótkiechoćby i długiezaw­sze będziebędzie krótkiezaw­sze będzie krótkie

Lep­sze krótkie życie a szczęśli­we, niż długie a bez sen­su .Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło.Trze­ba się cie­szyć z te­go co się ma. To bar­dzo ważne. Choćby się miało od­ro­binę, zaw­sze to będzie nies­kończe­nie więcej niż nic.Starość i młodość patrzą na życie z przeciwnych końców teleskopu: dla jednej jest ono niezmiernie długie, dla drugiej niezmiernie krótkie.Dob­re krótkie ka­zanie, a długie kiełbasy.Naucz się nadawać morsem spojrzenia krótkie i długie.