Życie? Ciężki kwadrans złożony z uroczych chwil.


Życie-ciężki-kwadrans-złożony-z-uroczych-chwil
henri rene albert guy de maupassantycieciężkikwadranszłożonyuroczychchwilciężki kwadranskwadrans złożonyzłożony zz uroczychuroczych chwilciężki kwadrans złożonykwadrans złożony zzłożony z uroczychz uroczych chwilciężki kwadrans złożony zkwadrans złożony z uroczychzłożony z uroczych chwilciężki kwadrans złożony z uroczychkwadrans złożony z uroczych chwil

Życie jest po prostu złym kwadransem złożonym z uroczych sekund.Ciężki, ciężki kamień młyński, jeszcze cięższy stan małżeński.Niekiedy myślę, że może nie umrę, że cię znów zo­baczę wiosną, że mnie będziesz kochał i że roz­poczniemy na no­wo przeszłoroczne życie nasze. Sza­lona, za­led­wie mogąc ut­rzy­mać pióro w ręku, marzę o ta­kich uroczych widzeniach.Życie to zbiór chwil, które z wiekiem zys­kują na wartości. 17.03.2016 r.układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień  Nie ma cierpienia, którego by nie złagodził kwadrans lektury.