Życie człowieka jest historią jego lęków.


Życie-człowieka-jest-historią-jego-lęków
aleksander neillycieczłowiekajesthistoriąjegolękówŻycie człowiekaczłowieka jestjest historiąhistorią jegojego lękówŻycie człowieka jestczłowieka jest historiąjest historią jegohistorią jego lękówŻycie człowieka jest historiączłowieka jest historią jegojest historią jego lękówŻycie człowieka jest historią jegoczłowieka jest historią jego lęków

Historia wielkich wydarzeń na tym świecie zaledwie jest historią jego zbrodni.Słowa człowieka jasno ukazują, jakie jest jego życie.Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.Cierpienie jest próbą człowieczeństwa człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy; jego maski opadają, traci sens wszelka gra.Umiera się w byle jakim miejscu życia. I dzieje człowieka zawarte między urodzeniem jego a śmiercią wyglądają niekiedy jak nonsens. Któż bowiem jest w możności o każdej chwili przemijającej pamiętać, by mogła ona być na wszelki wypadek jego gestem ostatnim? Śmierć nieraz chwyta człowieka in flagranti, zanim zdążył przedsięwziąć jakiekolwiek środki ostrożności. Najbardziej logiczny plan [...]Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet, gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia.