Życie jest bar­dziej złożone niż dekalog.


Życie-jest bar­dziej-złożone-ż-dekalog
michal vieweghyciejest bar­dziejzłożoneniżdekalogŻycie jest bar­dziejjest bar­dziej złożonezłożone niżniż dekalogŻycie jest bar­dziej złożonejest bar­dziej złożone niżzłożone niż dekalogŻycie jest bar­dziej złożone niżjest bar­dziej złożone niż dekalogŻycie jest bar­dziej złożone niż dekalog

Im bar­dziej chce, tym bar­dziej mi nie wychodzi... Co­raz bar­dziej to wszys­tko niszczę, niż scalam... -rudolf88
im bar­dziej-chce-tym-bar­dziej-mi nie wychodzi-co­raz-bar­dziej-to wszys­tko-niszczę-ż-scalam
By­wają ko­biety miłujące bar­dziej pieniądze niż przy­jaciół, a kochanków bar­dziej niż pieniądze. -Jean de La Bruyére
by­wają-ko­biety-miłują-bar­dziej-pieniądze-ż-przy­jaciół-a kochanków-bar­dziej-ż-pieniądze