Życie jest jak ka­wa dla sma­koszy; na je­go dos­ko­nały smak mu­si się składać nut­ka goryczy.


Życie-jest jak ka­wa-dla-sma­koszy-na ­go-­ko­nały-smak-mu­ ę-składać-nut­ka-goryczy
jatojayciejest jak ka­wadlasma­koszyna je­godos­ko­nałysmakmu­si sięskładaćnut­kagoryczyŻycie jest jak ka­wajest jak ka­wa dladla sma­koszyna je­go dos­ko­nałydos­ko­nały smaksmak mu­si sięmu­si się składaćskładać nut­kanut­ka goryczyŻycie jest jak ka­wa dlajest jak ka­wa dla sma­koszyna je­go dos­ko­nały smakdos­ko­nały smak mu­si sięsmak mu­si się składaćmu­si się składać nut­kaskładać nut­ka goryczyŻycie jest jak ka­wa dla sma­koszyna je­go dos­ko­nały smak mu­si siędos­ko­nały smak mu­si się składaćsmak mu­si się składać nut­kamu­si się składać nut­ka goryczyna je­go dos­ko­nały smak mu­si się składaćdos­ko­nały smak mu­si się składać nut­kasmak mu­si się składać nut­ka goryczy

Nie is­tnieje coś ta­kiego jak dos­ko­nałość. Świat nie jest dos­ko­nały. I dla­tego jest piękny. -Hiromu Arakawa
nie-is­tnieje-coś-­kiego-jak ­ko­nałość-Świat nie jest ­ko­nały-i dla­tego-jest piękny
Niektórzy lu­bią jeść słodycze po ciężkim dniu, żeby poz­być się sma­ku goryczy. -Kaye
niektórzy-lu­bią-ść-słodycze-po ężkim-dniu-żeby-poz­być ę-sma­ku-goryczy