Życie jest jedną długą lek­cją pokory.


Życie-jest jedną-długą-lek­cją-pokory
james matthew barrieyciejest jednądługąlek­cjąpokoryŻycie jest jednąjest jedną długądługą lek­cjąlek­cją pokoryŻycie jest jedną długąjest jedną długą lek­cjądługą lek­cją pokoryŻycie jest jedną długą lek­cjąjest jedną długą lek­cją pokoryŻycie jest jedną długą lek­cją pokory

Życie jest jedną długą lekcją pokory.Blis­kość - lek­cja, którą można zgłębiać przez całe życie.  Każda kon­sekwen­cja to lek­cja, dzięki nim widzę sens również w błędach .Mil­cze­nie ludów jest lek­cją dla królów.Dzień jest tyl­ko ko­lek­cją godzin. Day is just a col­lection of hours. (ang.) Życie jest krótkie, sztuka długa.