Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują.


Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
jonathan swiftyciejest ko­mediądlatychktórzypat­rząa tra­gediączująŻycie jest ko­mediąjest ko­medią dladla tychktórzy pat­rząa tra­gedią dladla tychktórzy czująŻycie jest ko­medią dlajest ko­medią dla tycha tra­gedią dla tychŻycie jest ko­medią dla tych

Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają.Życie jest komedią dla tych, którzy patrzą, a tragedią dla tych, którzy czują.Świat jest komedią dla tych, którzy myślą i tragedią dla tych, którzy czują.Życie by­wa ok­rutne dla tych, którzy kierują się uczu­ciami. Dla tych co myślą jest jedną wielką parodią.Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.