Życie jest kwa­ran­tanną w drodze do raju.


Życie-jest kwa­ran­tanną-w drodze-do raju
karol juliusz weberyciejest kwa­ran­tannąw drodzedo rajuŻycie jest kwa­ran­tannąjest kwa­ran­tanną w drodzew drodze do rajuŻycie jest kwa­ran­tanną w drodzejest kwa­ran­tanną w drodze do rajuŻycie jest kwa­ran­tanną w drodze do raju

Życie jest kwarantanną na drodze do raju.Ran­ne tan­cerki, pro­mieni słońca przyklęknęły na pościeli. Czułam od­dech na policzku ciepło ra­dos­nej pół-wiosny. Opuszki na kar­ku uniosły powieki, Powoli Nie ważyły się spłoszyć rąk twych, po­ran­nych promieni. Łagod­ne brzmienie Two­jego głosu Dzień dobry - jes­teśmy w raju.Życie to coś więcej niż nieus­tanna wojna.Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych.Pat­rzę w ogień i myślę ja­ki w To­bie płonąć może… Pat­rzę na Ciebie i pytam czy pożąda­nie ogar­nie Cię dziś? Czuję to w środku... jest tak jasno choć tak ciemno... spoglądam na us­ta... płoną czerwienią... do­tykam Cię... pier­wszy krok w drodze do ...Nikąd? w drodze do Raju? za­gubiona pora... czas się zatrzymał... ogień płonie... ja płonę ty płoniesz... gorąco tak .... Ciebie w sobie Siebie w Tobie Nas w oz­do­bie płomieni rozkoszy Mam Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu.