Życie jest wiel­kim płótnem. Za­maluj je tak ko­loro­wo, jak tyl­ko potrafisz.


Życie-jest wiel­kim-płótnem-za­maluj- tak-ko­loro­wo-jak tyl­ko-potrafisz
danny kayeyciejest wiel­kimpłótnemza­malujje takko­loro­wojak tyl­kopotrafiszŻycie jest wiel­kimjest wiel­kim płótnemza­maluj je takje tak ko­loro­wojak tyl­ko potrafiszŻycie jest wiel­kim płótnemza­maluj je tak ko­loro­wo

Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
Tyl­ko wiel­kim jest da­ne mówić o so­bie w ten sposób, jak­by mówi­li o każdym i o wszystkich. -Jan Parandowski
tyl­ko-wiel­kim-jest da­ne-mówić-o so­bie-w ten-sposób-jak­by-mówi­li-o każdym-i o wszystkich
A te­raz chodź daj mi swą dłoń i zaufaj tak jak tyl­ko Ty potrafisz... -opuszczona
a te­raz-chodź-daj-mi swą-dłoń-i zaufaj-tak-jak tyl­ko-ty potrafisz
Życie- to nie tyl­ko ko­loro­wa tęcza i motyle. -opuszczona
Życie-to nie tyl­ko-ko­loro­wa-tęcza-i motyle