Życie jest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związki... Znajdź ko­goś kto cię szczerze po­kocha i dob­rze przeleci:) 


Życie-jest za krótkie-na kiep­ski-seks-i nie­szczęśli­we-związki-znajdź ko­goś-kto-ę-szczerze-po­kocha-i dob­rze-przeleci 
skarb362yciejest za krótkiena kiep­skiseksi nie­szczęśli­wezwiązkiznajdź ko­gośktocięszczerzepo­kochai dob­rzeprzeleci Życie jest za krótkiejest za krótkie na kiep­skina kiep­ski seksseks i nie­szczęśli­wei nie­szczęśli­we związkizwiązki znajdź ko­gośznajdź ko­goś ktokto cięcię szczerzeszczerze po­kochapo­kocha i dob­rzeŻycie jest za krótkie na kiep­skijest za krótkie na kiep­ski seksna kiep­ski seks i nie­szczęśli­weseks i nie­szczęśli­we związkii nie­szczęśli­we związki znajdź ko­gośzwiązki znajdź ko­goś ktoznajdź ko­goś kto ciękto cię szczerzecię szczerze po­kochaszczerze po­kocha i dob­rzeŻycie jest za krótkie na kiep­ski seksjest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­wena kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związkiseks i nie­szczęśli­we związki znajdź ko­gośi nie­szczęśli­we związki znajdź ko­goś ktozwiązki znajdź ko­goś kto cięznajdź ko­goś kto cię szczerzekto cię szczerze po­kochacię szczerze po­kocha i dob­rzeŻycie jest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­wejest za krótkie na kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związkina kiep­ski seks i nie­szczęśli­we związki znajdź ko­gośseks i nie­szczęśli­we związki znajdź ko­goś ktoi nie­szczęśli­we związki znajdź ko­goś kto cięzwiązki znajdź ko­goś kto cię szczerzeznajdź ko­goś kto cię szczerze po­kochakto cię szczerze po­kocha i dob­rze

Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha. -Platon
nie-kocha-szczerze-żadnej-kto-więcej-jak-jedną-kobietę-kocha
kocha­my ko­goś kto nas tyl­ko lu­bi, a lu­bimy ko­goś kto nas nap­rawde kocha.. cóż za ironia... -psycholożka
kocha­my-ko­goś-kto-nas-tyl­ko-lu­bi-a lu­bimy-ko­goś-kto-nas-nap­rawde-kocha-cóż za ironia
Częścią doj­rze­wania jest uczu­cie, że w twoim otocze­niu nie ma ni­kogo, kto byłby na ty­le do ciebie po­dob­ny, żeby cię zrozumieć. -John Irving
częśą-doj­rze­wania-jest uczu­cie-że w twoim-otocze­niu-nie  ­kogo-kto-byłby-na ty­-do ciebie-po­dob­ny-żeby-ę-zrozumieć
Trud­no jest kiedy się płacze i szlocha, lecz trud­niej jest bez ko­goś kto Cię kocha... --Ewelcia92-
trud­no-jest kiedy ę-płacze-i szlocha-lecz-trud­niej-jest bez-ko­goś-kto-cię-kocha