Życie jest za­baw­ne, wiesz? - po­wie­działa. - Układasz pla­ny, kom­bi­nujesz, a po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza.


Życie-jest za­baw­ne-wiesz- po­wie­działa- układasz-pla­ny-kom­bi­nujesz-a po­tem-zu­pełnie-nies­podziewa­nie-coś ę-zdarza
jonathan kellermanyciejest za­baw­newiesz po­wie­działa układaszpla­nykom­bi­nujesza po­temzu­pełnienies­podziewa­niecoś sięzdarzaŻycie jest za­baw­ne układasz pla­nya po­tem zu­pełniezu­pełnie nies­podziewa­nienies­podziewa­nie coś sięcoś się zdarzaa po­tem zu­pełnie nies­podziewa­niezu­pełnie nies­podziewa­nie coś sięnies­podziewa­nie coś się zdarzaa po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś sięzu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarzaa po­tem zu­pełnie nies­podziewa­nie coś się zdarza

Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie
bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
W do­bie swo­bod­nej mig­racji i kom­pu­tery­zac­ji, po­jecie Pla­tona
w do­bie-swo­bod­nej-mig­racji-i kom­pu­tery­zac­ji-po­jecie-pla­tona-oby­wate­-Świata-na­biera-zu­pełnie-no­wego-znaczenia
Coś wiel­kiego przychodzi bar­dzo nies­podziewa­nie w wiel­kiej cichości  -nasia
coś-wiel­kiego-przychodzi-bar­dzo-nies­podziewa­nie-w wiel­kiej-cichoś