Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami.


Życie-jest zbyt-krótkie-aby za­pełniać- niena­wiśą-i pretensjami
santa montefioreyciejest zbytkrótkieaby za­pełniaćje niena­wiściąi pretensjamiŻycie jest zbytjest zbyt krótkieaby za­pełniać je niena­wiściąje niena­wiścią i pretensjamiŻycie jest zbyt krótkieaby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami

Je­dyną do­puszczalną niena­wiścią jest niena­wiść do sa­mej nienawiści...Życie jest zbyt krótkie, by było małe.Życie jest zbyt krótkie, by było małe.Życie jest zbyt krótkie, żeby było małeBo życie jest za krótkie i zbyt ulotne.... nie zdążę się nim nacieszyć.Żyje się tyl­ko raz. Życie jest zbyt krótkie by myśleć a może jed­nak? Co by było gdyby?..