Życie jest zbyt krótkie, by było małe.


Życie-jest zbyt-krótkie-by było-łe
benjamin disraeliyciejest zbytkrótkieby byłomałeŻycie jest zbytjest zbyt krótkieby było małeŻycie jest zbyt krótkie

Życie jest zbyt krótkie, by było małe.Życie jest zbyt krótkie, żeby było małeŻyje się tyl­ko raz. Życie jest zbyt krótkie by myśleć a może jed­nak? Co by było gdyby?..Życie - zbyt krótkie by można było stać, trze­ba iść da­lej po­konując ko­lej­ne przeszko­dy na drodze ku szczęściu.Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami.Bo życie jest za krótkie i zbyt ulotne.... nie zdążę się nim nacieszyć.