Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa.


Życie-jest-ągłą-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
joseph conradyciejestciągłąwalkąpokójtylkoowocemzwycięstwaŻycie jestjest ciągłąciągłą walkąpokój jestjest tylkotylko owocemowocem zwycięstwaŻycie jest ciągłąjest ciągłą walkąa pokój jestpokój jest tylkojest tylko owocemtylko owocem zwycięstwaŻycie jest ciągłą walkąa pokój jest tylkopokój jest tylko owocemjest tylko owocem zwycięstwaa pokój jest tylko owocempokój jest tylko owocem zwycięstwa

Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągle-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój! -Matka Teresa z Kalkuty
prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty
owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest-ągłą-walką
Nasze życie jest ciągłą walką. -Eurypides
nasze-życie-jest ągłą-walką
Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem