Życie jest śmiertelną chorobą, ogromnie zaraźliwą.


Życie-jest-śmiertelną-chorobą-ogromnie-zaraźliwą
oliver wendell holmesyciejestśmiertelnąchorobąogromniezaraźliwąŻycie jestjest śmiertelnąśmiertelną chorobąogromnie zaraźliwąŻycie jest śmiertelnąjest śmiertelną chorobąŻycie jest śmiertelną chorobą

Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową.Miłość jest chorobą zaraźliwą: nikt nie wie, kiedy jego też chwyci.Życie jest o wiele za krótkie, aby traktować je ze śmiertelną powagą.Życie jest chorobą, cały świat szpitalem, a śmierć - lekarzem.Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.Życie to choroba przenoszona drogą płciową.