Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie tam, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa.


Życie-jest-źródłem-rozkoszy-ale-wszędzie-tam-gdzie-hołota-przychodzi-pić-zatruwa
zaratustrayciejestźródłemrozkoszyalewszędzietamgdziehołotaprzychodzipićzatruwaŻycie jestjest źródłemźródłem rozkoszyale wszędziewszędzie tamgdzie hołotahołota przychodziprzychodzi pićpićzatruwaŻycie jest źródłemjest źródłem rozkoszyale wszędzie tamgdzie hołota przychodzihołota przychodzi pićprzychodzi pićŻycie jest źródłem rozkoszygdzie hołota przychodzi pićhołota przychodzi pićgdzie hołota przychodzi pić

Życie jest źródłem rozkoszy, ale wszędzie, gdzie hołota przychodzi pić - zatruwa źródła.Nie wszędzie, gdzie jest wo­da, muszą być żaby; ale gdzie słychać żaby, tam jest woda.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Tam, gdzie jest wielka miłość, cuda są zawsze możliwe. - Kon­takt nie jest możli­wy wszędzie tam, gdzie zdro­wy ro­zum zaśle­pia fa­natyczna ideologia.Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści.