Życie jest chorobą, cały świat szpitalem, a śmierć - lekarzem.


Życie-jest-chorobą-cały-świat-szpitalem-a-śmierć-lekarzem
heinrich heineyciejestchorobącałyświatszpitalemśmierćlekarzemŻycie jestjest chorobącały światświat szpitalemśmierćlekarzemŻycie jest chorobącały świat szpitalema śmierć

Prawdziwa miłość jest chorobą, a czas lekarzem, który nie może przyjść, bo ma zajęte wszystkie terminy.Życie jest szpitalem, w którym każdy pacjent jest opanowany chęcią zmiany swego łóżka.Twój dom może zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu.Ciągle jeszcze życie jest cu­dow­ne, gdy człowiek ma iluzję, że jest zdol­ny na met­rze kwad­ra­towym stworzyć cały świat.Choroba jest na ogół początkiem tego równania, którego wynikiem jest śmierć.