Życie jest chwilą wieczności.


Życie-jest-chwilą-wiecznoś
plutarchyciejestchwiląwiecznościŻycie jestjest chwiląchwilą wiecznościŻycie jest chwiląjest chwilą wiecznościŻycie jest chwilą wieczności

Każda chwi­la jest kroplą wieczności, Życie mgnieniem jej oka. Ty­le jest spraw arcyważnych. -Leopold Staff
każda-chwi­-jest kroplą-wiecznoś-Życie-mgnieniem-jej-oka-ty­-jest spraw-arcyważnych
Życie wiekiem, życie chwilą; rzekłbyś, że w szczęściu połyka się czas wiel­ki­mi haus­ty, a w niedo­li wy­pija po kropelce. -Józef Ignacy Kraszewski
Życie-wiekiem-życie-chwilą-rzekłbyś-że w szczęściu-połyka ę-czas-wiel­ki­mi-haus­ty-a w niedo­li-wy­pija-po kropelce
Życie-jest jak fan­tazjaprze­mija-z chwilą~pa­weł-rychlica 
Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe. -Maria Konopnicka
oj-nie-jest-ężka-chwila-kiedy-sypią-mogiłę-ale-jest-ężka-chwila-kiedy-rzucasz-to-co-miłe