Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wyszeptane przed ołtarzem i już jesteś żonaty - jedno słówko wyszeptane we śnie i już jesteś rozwiedziony.


Życie-jest-doprawdy-zabawne-jedno-słowo-wyszeptane-przed-ołtarzem-i-już-jesteś-żonaty-jedno-słówko-wyszeptane-we-śnie-i-już-jesteś
vittorio de sicayciejestdoprawdyzabawnejednosłowowyszeptaneprzedołtarzemjużjesteśżonatysłówkoweśnierozwiedzionyŻycie jestjest doprawdydoprawdy zabawnejedno słowosłowo wyszeptanewyszeptane przedprzed ołtarzemołtarzem ii jużjuż jesteśjesteś żonatyżonatyjednojedno słówkosłówko wyszeptanewyszeptane wewe śnieśnie ii jużjuż jesteśjesteś rozwiedzionyŻycie jest doprawdyjest doprawdy zabawnejedno słowo wyszeptanesłowo wyszeptane przedwyszeptane przed ołtarzemprzed ołtarzem iołtarzem i jużi już jesteśjuż jesteś żonatyjesteś żonatyjedno słówkojedno słówko wyszeptanesłówko wyszeptane wewyszeptane we śniewe śnie iśnie i jużi już jesteśjuż jesteś rozwiedzionyŻycie jest doprawdy zabawnejedno słowo wyszeptane przedsłowo wyszeptane przed ołtarzemwyszeptane przed ołtarzem iprzed ołtarzem i jużołtarzem i już jesteśi już jesteś żonatyjuż jesteś żonatyjedno słówko wyszeptanejedno słówko wyszeptane wesłówko wyszeptane we śniewyszeptane we śnie iwe śnie i jużśnie i już jesteśi już jesteś rozwiedzionyjedno słowo wyszeptane przed ołtarzemsłowo wyszeptane przed ołtarzem iwyszeptane przed ołtarzem i jużprzed ołtarzem i już jesteśołtarzem i już jesteś żonatyi już jesteś żonatyjedno słówko wyszeptane wejedno słówko wyszeptane we śniesłówko wyszeptane we śnie iwyszeptane we śnie i jużwe śnie i już jesteśśnie i już jesteś rozwiedziony

Szczęśliwe życie można zapewnić sobie w dwojaki sposób: przez ograniczenie życzeń lub zwiększenie środków. Jeżeli jesteś mądry, będziesz robił i jedno i drugie.Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.Czekając na idealny moment, możesz nigdy nie rozpocząć dzieła. Zaczynaj już! Zaczynaj tam, gdzie jesteś i jako ten, kim jesteś.Tam w głębi tkwi śmierć, chy­ba że pos­pie­szy­my się, przy­bieg­niemy przed nią i zro­zumiemy, że już wszys­tko jedno.Żyjesz, czujesz - jesteś żyty, jesteś czuty przez innych, a więc jesteś nieszczęśliwie - szczęśliwy.Aby być wielkim mistrzem, musisz uwierzyć, że jesteś najlepszy. Jeżeli nie jesteś, udawaj, że jesteś.