Życie jest jak książka: im dłużej ją czytasz, tym lepiej rozumiesz wątek.


Życie-jest-jak-książka-im-dłużej-ją-czytasz-tym-lepiej-rozumiesz-wątek
pino pellegrinoyciejestjakksiążkaimdłużejczytasztymlepiejrozumieszwątekŻycie jestjest jakjak książkaim dłużejdłużej jąją czytasztym lepiejlepiej rozumieszrozumiesz wątekŻycie jest jakjest jak książkaim dłużej jądłużej ją czytasztym lepiej rozumieszlepiej rozumiesz wątekŻycie jest jak książkaim dłużej ją czytasztym lepiej rozumiesz wątek

Jest bowiem na świecie książka - chleb, książka - skrzydło, książka - wino, książka - haszysz!Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić Ostatecznym polem bitwy dla marketingu jest umysł i im lepiej zrozumiesz, jak działa umysł, tym lepiej zrozumiesz, na czym polega pozycjonowanie.Jak się nad tym zastanowić, to właściwie wszyscy najlepsi są weseli. Znacznie lepiej jest być wesołym, a poza tym to o czymś świadczy. To jest coś w rodzaju osiągnięcia nieśmiertelności za życia.Mów tylko o tym, co rozumiesz. O innym milcz!Ktoś, kto całe życie spędził pod gołym niebem, umie do­cenić so­lidną, grubą księgę. Jeśli człowiek os­trożnie wy­rywa kar­tki, ta­ka księga wys­tar­czy na cały rok roz­pa­lania og­nisk. Nieraz garść wil­gotnych gałązek i sucha książka mogą oca­lić życie. A kiedy ma się ochotę za­palić i nie można zna­leźć faj­ki, książka jest niezastąpiona.