Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć.


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
luise rinseryciejestjedynąrzecząktórejwartochciećŻycie jestjest jedynąjedyną rzecząrzeczą którejktórej wartowarto chciećŻycie jest jedynąjest jedyną rzecząjedyną rzeczą którejrzeczą której wartoktórej warto chciećŻycie jest jedyną rzecząjest jedyną rzeczą którejjedyną rzeczą której wartorzeczą której warto chciećŻycie jest jedyną rzeczą którejjest jedyną rzeczą której wartojedyną rzeczą której warto chcieć

Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, której przybywa, kiedy się ją rozdaje pełnymi garściami, jest miłość.