Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć.


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
luise rinseryciejestjedynąrzecząktórejwartochciećŻycie jestjest jedynąjedyną rzecząktórej wartowarto chciećŻycie jest jedynąjest jedyną rzecząktórej warto chciećŻycie jest jedyną rzeczą

Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć. -Luise Rinser
Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell
ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach. -Winston Churchill
jedyną-rzeczą-której-powinniśmy-ę-bać-jest-strach
Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strach -Winston Churchill
jedyną-rzeczą-której-powinniśmy-ę-bać-jest-strach
Jedyną rzeczą, której przybywa, kiedy się ją rozdaje pełnymi garściami, jest miłość. -Ricarda Huch
jedyną-rzeczą-której-przybywa-kiedy-ę-ją-rozdaje-pełnymi-garściami-jest-miłość