Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć.


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
luise rinseryciejestjedynąrzecząktórejwartochciećŻycie jestjest jedynąjedyną rzecząktórej wartowarto chciećŻycie jest jedynąjest jedyną rzecząktórej warto chciećŻycie jest jedyną rzeczą

Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć.Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest strach.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać jest lęk.Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest strachJedyną rzeczą, której przybywa, kiedy się ją rozdaje pełnymi garściami, jest miłość.