Życie jest krótkie - chwała nieśmiertelna.


Życie-jest-krótkie-chwała-nieśmiertelna
cyceronyciejestkrótkiechwałanieśmiertelnaŻycie jestjest krótkiekrótkiechwałachwała nieśmiertelnaŻycie jest krótkiejest krótkiechwała nieśmiertelnaŻycie jest krótkie

Całe życie człowieka na­biera znacze­nia, gdy jest on świadom, iż ce­lem życia i is­tnienia jest chwała Stwórcy. -Stefan Wyszyński
całe-życie-człowieka-na­biera-znacze­nia-gdy-jest on świadom-iż ­lem-życia-i is­tnienia-jest chwała-stwórcy
Życie jest krótkie, sztuka długa. -Hipokrates
Życie-jest-krótkie-sztuka-długa
Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom. -Giovanni Boccaccio
pragnienie-śmierci-i-obawa-przed-życie-mnie-jest-bynajmniej-rzeczą-godną-największą-chwałą-jest-natomiast-stawić-czoło-grożącym