Życie jest krótkie, sztuka długa.


Życie-jest-krótkie-sztuka-długa
hipokratesyciejestkrótkiesztukadługaŻycie jestjest krótkiesztuka długaŻycie jest krótkie

Ars longa, vita brevis - sztuka długa, życie krótkie.Życie krótkie, nauka sztuki długa, doświadczenie mylne, wyrokowanie (diagnozowania) trudne.Sztuka długotrwała, życie krótkie.Życie jest jedną długą lekcją pokory.Życie jest jedną długą lek­cją pokory.Nie sztuką jest dać ko­muś życie, sztuką jest dać mu wszys­tko to, co w życiu najważniejsze.