Życie jest kwarantanną na drodze do raju.


Życie-jest-kwarantanną-na-drodze-do-raju
karol juliusz weberyciejestkwarantannąnadrodzedorajuŻycie jestjest kwarantannąkwarantanną nana drodzedrodze dodo rajuŻycie jest kwarantannąjest kwarantanną nakwarantanną na drodzena drodze dodrodze do rajuŻycie jest kwarantanną najest kwarantanną na drodzekwarantanną na drodze dona drodze do rajuŻycie jest kwarantanną na drodzejest kwarantanną na drodze dokwarantanną na drodze do raju

Życie jest kwa­ran­tanną w drodze do raju. -Karol Juliusz Weber
Życie-jest kwa­ran­tanną-w drodze-do raju
jeśli życie zbyt długo stoi ci na drodze, zruj­nuj je za­kończo­nym etapom... -Starlight
śli-życie-zbyt-długo-stoi- na drodze-zruj­nuj-za­kończo­nym-etapom
Mo­zol­nie sunę przez życie, z dnia na dzień ak­ceptując to, co mnie spo­tyka po drodze. -Cecelia Ahern
mo­zol­nie-sunę-przez-życie-z dnia-na dzień-ak­ceptując-to-co mnie-spo­tyka-po drodze
Życie jest stworzo­ne z dziesięciu ty­sięcy ra­dości i dziesięciu ty­sięcy smutków, a każde z nich to ka­mień na drodze pro­wadzącej do wie­czne­go spokoju. -Elizabeth Kim
Życie-jest stworzo­ne-z dziesięciu-ty­ęcy-ra­doś-i dziesięciu-ty­ęcy-smutków-a każde-z nich-to ka­mień-na drodze-pro­wadzącej