Życie jest luby nieprzyjaciel, a śmierć znienawidzony przyjaciel.


Życie-jest-luby-nieprzyjaciel-a-śmierć-znienawidzony-przyjaciel
alojzy ŻółkowskiyciejestlubynieprzyjacielśmierćznienawidzonyprzyjacielŻycie jestjest lubyluby nieprzyjacielśmierć znienawidzonyznienawidzony przyjacielŻycie jest lubyjest luby nieprzyjaciela śmierć znienawidzonyśmierć znienawidzony przyjacielŻycie jest luby nieprzyjaciela śmierć znienawidzony przyjaciel

Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Osobliwsza rzecz, że przyjaciel może być fałszywy, a nieprzyjaciel nigdy.Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność.Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą.