Życie jest podobne do lustra: jeśli się do niego uśmiechasz, jest piękne, gdy spozierasz na nie z ukosa, staje się nie do wytrzymania.


Życie-jest-podobne-do-lustra-śli-ę-do-niego-uśmiechasz-jest-piękne-gdy-spozierasz-na-nie-z-ukosa-staje-ę-nie-do-wytrzymania
pino pellegrinoyciejestpodobnedolustrajeślisięniegouśmiechaszpięknegdyspozierasznanieukosastajewytrzymaniaŻycie jestjest podobnepodobne dodo lustrajeśli sięsię dodo niegoniego uśmiechaszjest pięknegdy spozieraszspozierasz nana nienie zz ukosastaje sięsię nienie dodo wytrzymaniaŻycie jest podobnejest podobne dopodobne do lustrajeśli się dosię do niegodo niego uśmiechaszgdy spozierasz naspozierasz na niena nie znie z ukosastaje się niesię nie donie do wytrzymaniaŻycie jest podobne dojest podobne do lustrajeśli się do niegosię do niego uśmiechaszgdy spozierasz na niespozierasz na nie zna nie z ukosastaje się nie dosię nie do wytrzymaniaŻycie jest podobne do lustrajeśli się do niego uśmiechaszgdy spozierasz na nie zspozierasz na nie z ukosastaje się nie do wytrzymania

Wszystko, co się staje, podobne jest do człowieka, któremu się wydarza.Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu.Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej.Życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie rozumie.- Jeśli chcesz poz­nać człowieka to spójrz na niego w nocy. - Dlacze­go ? - W no­cy ludzie płaczą, w no­cy się tną, w no­cy marzą i modlą się, w no­cy uciekają z do­mu. W no­cy się zabijają. Nie poz­nasz człowieka pat­rząc na niego w dzień, nie poz­nasz go gdy mówi, że jest Gdy­byśmy to­lero­wali u in­nych to, co to­leru­jemy u siebie, życie byłoby nie do wytrzymania.