Życie jest prowizorium, lecz powinno być mądrze urządzone.


Życie-jest-prowizorium-lecz-powinno-być-mądrze-urządzone
karol irzykowskiyciejestprowizoriumleczpowinnobyćmądrzeurządzoneŻycie jestjest prowizoriumlecz powinnopowinno byćbyć mądrzemądrze urządzoneŻycie jest prowizoriumlecz powinno byćpowinno być mądrzebyć mądrze urządzonelecz powinno być mądrzepowinno być mądrze urządzonelecz powinno być mądrze urządzone

Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Na przyjęciu powinno się jeść mądrze, ale niezbyt dużo, i mówić dużo, ale niezbyt mądrze.Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.