Życie jest przewlekłą raną, która rzadko przestaje boleć, a nie goi się nigdy.


Życie-jest-przewlekłą-raną-która-rzadko-przestaje-boleć-a-nie-goi-ę-nigdy
george sandyciejestprzewlekłąranąktórarzadkoprzestajebolećniegoisięnigdyŻycie jestjest przewlekłąprzewlekłą ranąktóra rzadkorzadko przestajeprzestaje bolećnie goigoi sięsię nigdyŻycie jest przewlekłąjest przewlekłą ranąktóra rzadko przestajerzadko przestaje boleća nie goinie goi sięgoi się nigdyŻycie jest przewlekłą ranąktóra rzadko przestaje boleća nie goi sięnie goi się nigdya nie goi się nigdy

Życie to przewlekła rana, która rzadko przestaje boleć, a nie goi się nigdy.Życie jest przew­lekłą raną, która pra­wie nig­dy nie przes­ta­je bo­leć i nig­dy się nie goi.Musi coś przecież istnieć, jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.Prawda rzadko jest czysta, a nigdy prosta.W każdym życiu są rozdziały, do których wraca się rzadko i nigdy nie cytuje się ich na głos.Wiary się nie traci - przestaje tylko niepostrzeżenie formować życie.