Życie jest to czas, którego jedną połowę zatruwają nam rodzice, a drugą dzieci.


Życie-jest-to-czas-którego-jedną-połowę-zatruwają-nam-rodzice-a-drugą-dzieci
ilia erenburgyciejesttoczasktóregojednąpołowęzatruwająnamrodzicedrugądzieciŻycie jestktórego jednąjedną połowępołowę zatruwajązatruwają namnam rodzicedrugą dziecijest to czasktórego jedną połowęjedną połowę zatruwająpołowę zatruwają namzatruwają nam rodzicea drugą dzieciŻycie jest to czasktórego jedną połowę zatruwająjedną połowę zatruwają nampołowę zatruwają nam rodzicektórego jedną połowę zatruwają namjedną połowę zatruwają nam rodzice

Życie - to ok­res cza­su, które­go jedną połowę zat­ru­wają nam rodzi­ce, a drugą dzieci.Pier­wszą połowę życia niszczą nam rodzi­ce, drugą dzieci.Czas to materiał, z którego zrobione jest życie.Dwie są bowiem melancholije: jedna jest w mocy, druga ze słabości; pierwsza jest skrzydłami ludzi wysokich, druga kamieniem ludzi topiących się.Rodzice mają dziś za mało dzieci, dzieci - za mało rodziców, ale wzajemnie mają się zupełnie dosyć.Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość jakiej rodzice doświadczają na widok swych dzieci, jest najświętsza.