Życie jest to opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nie znacząca.


Życie-jest-to-opowieść-idioty-pełna-wrzasku-i-wściekłoś-nic-nie-znacząca
william shakespeareyciejesttoopowieśćidiotypełnawrzaskuwściekłościnicnieznaczącaŻycie jestopowieść idiotypełna wrzaskuwrzasku ii wściekłościnic nienie znaczącajest to opowieśćpełna wrzasku iwrzasku i wściekłościnic nie znaczącaŻycie jest to opowieśćjest to opowieść idiotypełna wrzasku i wściekłościŻycie jest to opowieść idioty

Jed­no wam po­wiem: Życie idioty to nie bułka z masłem. -Winston Groom
jed­no-wam-po­wiem-Życie-idioty-to nie bułka-z masłem
Nie masz dobrej prawdy bez przyprawy kłamstwa; na nic opowieść - gdy jej wymysłem nieco nie ocukrujesz! -Pietro Aretino
nie-masz-dobrej-prawdy-bez-przyprawy-kłamstwa-na-nic-opowieść-gdy-jej-wymysłem-nieco-nie-ocukrujesz
Miłość szczęśliwa, jak również nieszczęśliwa, pełna jest niepokoju, cierpień, szaleństwa. I tak samo pełna zazdrości. -Saka Guchi Ango
miłość-szczęśliwa-jak-również-nieszczęśliwa-pełna-jest-niepokoju-cierpień-szaleństwa-i-tak-samo-pełna-zazdroś